تعمیرات جزیی

در این بخش سعی داریم تا مطالبی در خصوص تعمیراتی که خود مشتریان می توانند در منزل انجام دهند را ارایه نماییم.

  • دستگاه روشن نمی شود

در این بخش، به موارد متعددی برخورد خواهیم کرد که سعی می شود با توجه به فرصت کم شما به تمامی آنها اشاره کنیم.

در ابتدا مطمین شوید که تمامی سوکت های برق دستگاه به قطعات مربوطه متصل می باشد.

مطمین شوید که سوکت ها دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نشده باشد.

می توانید برای تست ترانس و پمپ ، سوکت ترانس و پمپ را به یکدیگر متصل کنید.

پمپ شروع به کار کرد، هر دوی آنها سالم، و اگر پمپ شروع به کار نکرد، ممکن است یک یا هر دو از اینها سوخته باشد .

می توان از یک ترانس یا پمپ دیگر برای تست آن یکی استفاده کرد.

ممکن است سوییچ لو ،خراب شده باشد که در این صورت ، دستور روشن شدن دستگاه را نمی دهد.

سایر موارد را بر عهده تعمیر کاران مجرب بگذارید.

  •  آب مزه شوری می دهد

به استحضار هستید که اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آب، فیلتر مرحله چهارم یا فیلتر ممبران می باشد.

زمانی که آب شما شور شده باشد، تنها دو علت می تواند داشته باشد:

الف – ممبران دستگاه خراب شده است

ب – شیر میکس به اشتباه باز شده است و یا خراب است

در صورتی که شیر میکس باز باشد با بستن آن و کار کردن دستگاه، به مدت چند دقیقه مزه آب به شیرینی برمیگردد.

در صورت خرابی ممبران که توسط دستگاه های سختی سنج آب، بررسی می شود، بایستی ممبران تعویض گردد.

عمر ممبران های موجود دربازار با توجه به کیفیت آنها متفاوت است. برای خرید ممبران اصلی و با کیفیت به فروشگاه های معتبر و ما مراجعه نمایید.

  •  بعد از تعویض ممبران، آب مزه تلخی گرفته است

توجه داشته باشید که اگر خودتان ممبران را تعویض میکنید، حتما بایستی از یک دستگاه سختی سنج آب برای تعیین میزان سختی آب استفاده نمایید.

آب زمانی که زیاد شیرین می شود، به اصطلاح آب مقطر می شود، مزه تلخی پیدا میکند.

این مشکل با تنظیم آب توسط شیر میکس و دستگاه سختی سنج آب برطرف خواهد شد.

  •  دستگاه روشن است اما آب تولید نمی شود

در این مورد نیز بحث بسیار گسترده است که ما به علت ذیق وقت شما گرامیان به اختصار به نکاتی می پردازیم.

الف – گرفتگی هر یک از فیلتر های سه مرحله اول، دوم، سوم و ممبران

ب – خرابی شیر برقی و یا چهار راهی ( دستگاه های قدیمی )

پ – خرابی کلگی پمپ

ت – گرفتگی زانو سوپاپ هوزینگ ممبران

فروشگاه فقیهی قادر است انواع خدمات را در زمینه ی تعمیر دستگاه تصفیه آب در قم برای مشتریان خود انجام دهد .